Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Ενέργεια , θέση , μετατόπιση , διάστημα στην απλή αρμονική ταλάντωση


Ένα σώμα μάζας  m = 2 kg, είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου,  και ηρεμεί πάνω οριζόντιο επίπεδο, με το ελατήριο στο φυσικό του μήκος όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητο.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης  μεταξύ σώματος και οριζόντιου επιπέδου είναι μ =0,2.  

Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να μετακινήσουμε το σώμα κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου κατά d = 0,2 m πάνω στο οριζόντιο επίπεδο είναι Ε1 = 4,8J.

Στερεώνεται το ένα άκρο του ελατηρίου σε οροφή όπως φαίνεται στο σχήμα 2, και το σώμα ηρεμεί σε ισορροπία  ( x = 0 ) στο κάτω άκρο του . Στη θέση αυτή δέχεται  ενέργεια Ε2 =  (5/3) Ε1 , με αποτέλεσμα  να αρχίσει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση  κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου , χωρίς αρχική φάση.

A. Να υπολογίσετε:

Α1.  Τη περίοδο της ταλάντωσης που εκτελεί.

Α2. Το πλάτος της ταλάντωσης.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου