Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Αδιαβατική μεταβολή και μέγιστη ταχύτητα


Ένα κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο με θερμομονωτικά τοιχώματα, έχει όγκο V1=  20·10-3  m3,  εμβαδόν βάσης Α= 10-2  m ² , και περιέχει ιδανικό αέριο  θερμοκρασίας  0ο C  και  πίεσης p1 = 105 N/m².

Ένα θερμομονωτικό έμβολο E μάζας  M = 80kg,   αφήνεται να ολισθήσει χωρίς τριβές μέσα στο δοχείο , ξεκινώντας από την κορυφή του,  όπως στο σχήμα , και παρατηρείται  ότι σε ύψος h πάνω από τον πυθμένα του δοχείου ,  καθώς κατεβαίνει , αποκτά μέγιστη ταχύτητα.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου